KraftCERT forum 2019

10.-11. september holdt KraftCERT sitt årlige forum, hvor Statkraft var vertskap.

Programmet for årets forum inneholdt blant annet trusselbildet, innkjøpsproblematikk, outsourcing av sensitive tjenester og kraftberedskapsforskriften i praksis.

Hydro var tilstede og snakket om hendelsen de opplevde tidligere i år. NC-Spectrum hadde to innlegg disse dagene, og tok opp både CERTUS-prosjektet og samarbeidet i Nettalliansen angående cybersikkerhet.

Etter endt forum ser vi enda tydeligere mulighet for utvidet samarbeid i Nettalliansen på cybersikkerhet, sammen med NC-Spectrum og mulig flere aktører.

Regionale KraftCERT møter
KraftCERT forumet skal tilrettelegge for større møtelokaler til neste år, og flere medlemmer vil da ha mulighet til å delta. Det planlegges også regionale møter hvor KraftCERT vil informere om deres rolle, og presentere arbeidet med cybersikkerhet i bransjen. Disse møtearenaene vil være tilrettelagt for de små og mellomstore selskapene i bransjen.