Kraftbransjen – Sterkestes rett eller plass til alle?

Vi var til stede på Samfunnsbedriftenes fagseminar denne uken, som hadde tittelen: Norges kraftbransje i fremtiden – Sterkestes rett eller plass til alle?

Energiselskapene er i kjernen av den grønne omstillingen. Vil de små og mellomstore holde stand i en endringstid? Dette var tema på Samfunnsbedriftenes seminar på tirsdag denne uken. 

Dette var et innholdsrikt seminar med foredragsholdere som belyste de fremtidige utfordringene og mulighetene for små og mellomstore selskap. Nettalliansen fikk også muligheten til å fortelle om arbeidet vi gjør, og hvilke utfordringer og muligheter vi ser fremover.

Vi anbefaler deg å se gjennom presentasjonene, hvor du blant annet kan lese om:

  • Hvordan Glitre har redusert kostnader samtidig som de øker antall ansatte
  • Hvordan LOVE Driftssentral har jobbet med å etablere en felles driftssentral på tvers av fire selskap
  • AFRY sine betraktninger knyttet til mulige fremtidige endringer i inntektsrammemodellen
  • Sparebank1-alliansen sin gjennomgang av de ulike allianseformene innen bankbransjen
  • RME sine forventninger fremover

Den røde tråden var igjen betydningen av et godt samarbeid og riktig kompetanse fremover!

Alle presentasjonene finner du her