Korona og kraftforsyningen

NVE har samlet all informasjon om hvilke sentrale føringer som gjelder for kraftforsyningen, og hvordan lovverket skal tolkes. 

NVE får veldig mange henvendelser om dette, og vil oppdatere og publisere innhold fortløpende. 

Gå til sidene her