Koordinatorer fra allianseselskapene!

Nettalliansen starter opp tre nye prosjektanskaffelser iht. Veikart 2025. For å sikre vellykket implementering av de nye løsningene, kreves det en lokal koordinator til hvert prosjekt.

Nettalliansen har startet opp ERP - Økonomi 1.0, NIS 1.0 og Kvalitet 1.0. Alle disse prosjektene krever lokale koordinatorer, som skal sikre en vellykket implementering av de nye løsningene. Les mer om prosjektene under Handlingsplan på SHN.
 

Meld inn koordinatorer her
Vi ber om at det meldes inn lokale koordinatorer fra ditt selskap for disse tre prosjektanskaffelsene så snart som mulig og senest 30. mars.

Fyll inn skjema for prosjektdeltakelse, som ligger under Deltakelse på SHN.


Det er viktig at de koordinatorene. som blir meldt inn av selskapet har nødvendig kompetanse på gjeldende systemområder. Det er også viktig at koordinatorene informerer ut i eget selskap, og er kilden til prosjektkritisk informasjon. Lokal koordinator sitt ansvar vil være:

  • Leverandørens og mottaksprosjektets kontaktpunkt
  • Koordinere all lokal aktivitet
  • Bidra med lokal kompetanse
  • Gjøre lokalt datagrunnlag tilgjengelig
  • Bistå med avklaringer vedrørende lokale forhold og lokalkompetanse
  • Sørge for informasjon til egne ansatte. I dette ligger også ansvaret med å distribuere prosjektkritisk informasjon ut i hele selskapet
  • Godkjenne leveranse til eget selskap