Konkurransegrunnlaget for NIS er ute!

Etter en solid innsats fra hele prosjektet, er nå konkurransegrunnlaget sendt inn for kunngjøring i Doffin. 

Konkurransegrunnlaget ble denne uken sendt til Mercell Tendsignfor kunngjøring i Doffin. Vi forventer kunngjøring i løpet av de nærmeste dagene. 

Det er lagt ned en betydelig innsats i å sikre at både funksjonelle egenskaper og tekniske forutsetninger er forankret og beskrevet så godt som mulig. Nytt NIS i Nettalliansen vil bidra til en sikker, fleksibel og fremtidsrettet nettdrift hos alle selskaper, og et gjennomarbeidet konkurransegrunnlag er et viktig steg på veien. En spesiell takk til arbeidsgruppen som består av:

  • Savita Sherifi, Etna Nett
  • Øyvind Hansen, Lucerna
  • Lasse Klausen, Hallingdal Kraftnett
  • Jan Kåre Moland; DE Nett
  • Sven Frøyland, Jæren Everk
  • Tor Martin Iversen, Vang Energiverk
  • Erik Solberg, El-verket Høland
  • Jarl Gjøsæter Stavland, Bømlo Kraftnett

Veien videre
Neste trinn i anskaffelsen er å besvare spørsmål fra tilbyderne, og eventuelt justere på konkurransegrunnlaget for å imøtekomme tilbydernes forespørsler. Tilbudsfristen er satt til 2. september. Videre skal vi forberede oss på forhandlinger og evalueringer som vil foregå i september og oktober. 


Lokal koordinator 
Ønsker du flere detaljer, så ber vi deg henvende deg til din lokale koordinator.