Konkurranse om tilsynstjenester - meld på ditt selskap

Nettalliansen arbeider videre med anskaffelse av DLE sertifiserte tilsynstjenester, og har nå fokus på å ferdigstille deltakelse. 

Etter vi har ferdigstilt deltakelsen, vil vi kunngjøre konkurransen. Dette vil skje i løpet av neste uke.

Meld på ditt selskap
Antall deltakende selskap er på nåværende tidspunkt mindre enn vi hadde forventet. Men det er ikke for sent å melde inn sitt selskap. Send en mail til Gunnar Bell, eller svar på mailen han sendte ut i uke 38.

Vi beregner å gjøre anskaffelse med et volum på ca. 5-10 MNOK, med en besparelse på minimum 10%.