Kompetansedeling mellom selskapene

Vi får mange henvendelser fra dere vedrørende kompetansedeling, og har oppdatert sidene for kompetansedeling på samhandlingsnettet med flere områder. 

Mange selskaper henvender seg til oss og spør om hvordan andre selskaper i alliansen utfører aktiviteter eller hva slags prosedyrer de har på diverse områder.

Når vi får en forespørsel fra et selskap, så kartlegger vi status hos øvrige selskap i alliansen slik at alle kan se hva andre selskap gjør. Under samhandling på samhandlingsnettet finner dere siden Kompetansedeling, og her ligger en samlet oversikt på de områder hvor kompetanse- og prosedyredeling er forespurt.

Sidene blir fortløpende oppdatert når vi får spørsmål og etter hvert som vi får kartlagt status hos øvrige selskap. 


Har du et spørsmål du ønsker å få kartlagt i Nettalliansen som kan være til nytte for flere selskap, ta kontakt med Hanne Rodahl Johansen