Kompetanse- og rollenettverk

Påmeldinger til de ulike nettverkene har begynt å tikke inn. Frist for påmelding til første møte er satt til 31. desember, så meld deg på i dag!

Det har kommet inn spørsmål rundt kompetansenettverket Nettdrift, og rollenettverkene daglig leder og nettsjef/driftssjef.


Nettdrift

Nettdrift omfatter mange områder, og vi har derfor valgt å starte med noen underkategorier med utgangspunkt i prosessmodellen til Nettalliansen.

Men det blir opp til deltakerne i nettverket å bestemme om for eksempel temaer slås sammen eller om det er behov for å dele opp i flere nettverk for å spisse innholdet. (f.eks. nettverk for NIS-ansvarlige) Dette kan diskuteres i første møtet som holdes den 14. januar 2020. Det viktig å melde seg på, for å kunne påvirke veien videre!


Daglig leder og nettsjef/driftssjef
Når det gjelder rollenettverkene daglig leder og nettsjef/driftssjef, så har vi separert disse nettverkene fordi det i noen selskap er to ulike roller. For de selskapene hvor dette er én og samme rolle, anbefaler vi å melde på nettverket for daglige ledere. 

 

Påmelding
Meld deg på så mange nettverk du ønsker, ved å klikke på linkene under. Påmeldingsfristen er 31. desember. I januar sender vi ut lister over hvilke selskap som har meldt seg på de ulike nettverkene. 

Kompetansenettverk

  1. Nettdrift 
  2. Kundehåndtering 
  3. Tilsynstjenester
  4. Beredskap
  5. Innovasjon og digitalisering

Rollenettverk

  1. Daglige ledere
  2. Nettsjefer/driftssjefer
  3. HR-personell
  4. Økonomi og myndighetsrapportering