Kompensasjon for høye strømpriser

Nettselskapene skal bidra med å følge opp regjeringens foreslåtte kompensasjonsordning som skal gjelde fra og med desember 2021. RME har informert om hvordan ordningen skal gjennomføres.

For å følge opp myndighetenes tiltak, må RME finne en ordning som kan gjennomføre tiltakene på kort tid. RME har kontroll på hva slags kundeinformasjonssystemer nettselskapene har, men har ikke den samme oversikten hos kraftselskapene. Derfor skal ordningen gjennomføres av nettselskapene.


Kundehenvendelser 
Vi vet at flere selskap allerede merker en tydelig økning i kundehenvendelser, og det er viktig at nettselskapene er forberedt på dette. På RME sine nettsider finner dere mye informasjon og svar på ofte stilte spørsmål. Disse sidene blir fortløpende oppdatert.

Vi har utarbeidet informasjon som dere kan benytte overfor egne nettkunder.


Hva er ordningen?

 • Staten kompenserer 50 % av husholdningenes strømutgifter når elspotprisen for et prisområde i gjennomsnitt er over 70 øre/kWh den gjeldende måneden.
 • Kundene kan få kompensasjon for maksimalt 5000 kWh per måned.
 • Kompensasjonen utbetales av nettselskapene over nettleiefakturaen.
 • Nettselskapene får dekket utbetalt kompensasjon av RME.

 

Hvordan fastsettes kompensasjonssatsen?

 • Kompensasjonssatsen fastsettes på grunnlag av gjennomsnittlig elspot-pris for gjeldende måned, og terskelprisen på 70 øre/kWh.
 • Kompensasjonssatsen tar hensyn til MVA, og vil derfor være lavere i fylker som er fritatt for MVA.

 

Hva skal nettselskapet gjøre?

 • Forbruksgrense og kunder som er omfattet av ordningen legges inn i nettselskapenes systemer.
 • RME publiserer kompensasjonssatsene for hvert område
 • Nettselskapene legger inn kompensasjonssatsene i sine systemer
 • Nettselskapene sender kundene faktura for nettleie inkludert strømstøtte
 • Nettselskapene sender RME faktura for samlet utbetalt støttebeløp.
 • RME utbetaler støtten til nettselskapene på forfallsdato for nettleiefakturaen.
 • Nettselskapene vil måtte svare ut henvendelser fra kunden.

 

Praktiske avklaringer

 • Kunder som omfatter sluttbrukergruppe 35 (Husholdningskunder).
  • Kunder som er registrert som «bolig» i matrikkelen har rett på kompensasjon. Gjelder ikke fritidsboliger.
 • Det jobbes for en løsning for å inkludere jordbruk, men denne er ikke helt klar enda.
 • Fellesforbruk i borettslag/sameier er ikke omfattet av denne ordningen for desember, men det jobbes for å inkludere disse på et senere tidspunkt.
 • Støtten er uavhengig av kundenes stømavtale.
 • Utbetaling av små beløp utføres i tråd med nettselskapets praksis.
 • Kunder som flytter kan motta støtte på begge målepunktene.
 • RME vil betale ut til nettselskapene slik at ordningen ikke påvirker nettselskapenes likviditet.
 • Ved gjennomfakturering sender nettselskapene faktura


Les mer på nve.no og regjeringen.no