Kick-off med arbeidsgruppen for nytt NIS

Arbeidsgruppen har hatt en to-dagers samling denne uken, for å legge grunnlaget for en optimal felles anskaffelse og prosjektgjennomføring.

Arbeidsgruppen for NIS er bredt sammensatt og en viktig del av samlingen handlet om å bli bedre kjent både med hverandre og med det mandatet som arbeidsgruppen er tildelt.

På dag 1 ble det jobbet med grunnlaget som ble laget i forprosjektet og videre ble det gjort en systemkartlegging som viser sammenhenger og integrasjoner som påvirker et nytt NIS. Det ble også holdt gode presentasjoner av ulike NIS-systemer som brukes i selskapene i dag; Netbas, Trimble og dpPower. 

 

Savita Sherifi​ fra Etna Nett holder en demonstrasjon av Trimble.
Savita Sherifi​ fra Etna Nett holder en demonstrasjon av Trimble.
Øyvind Hansen​ fra Lucerna holder en demostrasjon av Netbas.
Øyvind Hansen​ fra Lucerna holder en demostrasjon av Netbas.


På dag 2 hadde vi en kartlegging av viktige interessenter og en gevinst/effekt analyse; Hva skal vi oppnå med nytt NIS og for hvem? Hvem blir påvirket? Målet var todelt;

  1. Vurdere grad av involvering og kommunikasjon gjennom prosjektperioden
  2. Jobbe med å konkretisere gevinster og effektmål som vi skal følge gjennom hele prosjektperioden


Dette har vært en vellykket og nyttig samling og som danner et startpunkt for en veldig sentral leveranse for alle selskapene i Nettalliansen.

Brainstorming rundt gevinstkategorier
Brainstorming rundt gevinstkategorier
Gruppearbeid
Gruppearbeid
Alle deltakere samlet, minus Jan Kåre Moland fra DE Nett som var med via Teams.
Alle deltakere samlet, minus Jan Kåre Moland fra DE Nett som var med via Teams.