Bergård Amundsen med heldigitalt kick-off

Med ny avtale med Nettalliansen for 2021, holdt Bergård Amundsen en ukes digital kick-off for sine kunder, leveransepartnere og ansatte.

Berggård Amundsen & Co AS vant som dere vet konkurransen «Materiell 2020». De trakk det lengste strået i konkurransen og totalt sett er avtalen om lag 1,7% bedre enn eksisterende avtale, som viser at avtalen fra 2016 ikke har tapt seg nevneverdig, men også at konkurransen presset BA til å strekke seg enda lengre.

Avtalen gjelder for 2021 og løper i to år med 1+1 års forlengelse. Avtalen er noenlunde lik dagens avtale, men med noen nyheter:

  • Nye produkter
  • Nye fraktelementer
  • Nye trommelordninger
  • Nye løsninger fra BA mht. nettbutikk og lagerløsninger

Mer om avtalen finner du under innkjøp på samhandlingsnettet.

 

BA's største kunde er Nettalliansen
På dette eventet sto blant annet strategi og kundereise i fokus, samt digitale produktpresentasjoner og gode planer for samhandling videre. 

BA er stolte av å ha tatt fatt på arbeidet med den nye avtalen, og innkjøpssjef Gunnar Bell, bidro til kundefilmen med noen ord på vegne av Nettalliansen.