Kick-off for Teknisk IKT-sikkerhet

Mandag denne uken hadde Teknisk IKT-sikkerhetsprosjekt Kick-off med et fire timers møte. Her ble fremdriftsplan, arbeidsform og overordnede arbeidspakker besluttet.

Prosjektet var planlagt gjennomført over en periode på 6 mnd. Etter diskusjon i arbeidsgruppa ble det enighet om å komprimere prosjektet til fem måneder, men med samme omfang. Prosjektet vil dermed gå fra midten av oktober til midten av mars.

Arbeidsformen vil være ukentlige Teams-møter hvor det jobbes med arbeidspakkene. Når arbeidspakkene er klare vil resultatet tilgjengeliggjøres under prosjektet på Samhandlingsnettet, før det flyttes til «Tjenester». Det hele vil ende i en digital fagdag, hvor resultatet vil deles med de som ønsker å delta.


Arbeidspakker 
Med kun fire timer til rådighet ble ikke omfanget av arbeidspakkene ferdigstilt, men det ble laget overordnede kategorier av arbeidspakker, hvor innholdet skal diskuteres videre førstkommende mandag. Disse er:

  • Tilgangsstyring
  • Hendelseshåndtering
  • Kartlegging
  • Back-up/Restore
  • Oppdatering
  • Testing
  • Teknisk kompetanse
  • Kryptering og sikring
  • Design og integrasjon 


Prosjektet tar utgangspunkt i Kraftberedskapsforskriften og ønsket innhold fra deltakerne på IKT-sikkerhetsfagdagen våren 2019. En del av innholdet vil derfor bygges på det som ble produsert i prosjektet CERTUS våren 2019.