Kartlegging av tema for kompetansenettverk

Flere selskap etterlyser kompetansenettverk i Nettalliansen. Derfor ønsker vi å kartlegge hva slags områder eller temaer som er aktuelle å delta og bidra i.

Et kompetansenettverk kan være svært nyttig for å dele erfaringer og diskutere nye løsninger, og ikke minst for å dra nytte av fellesskapet i Nettalliansen. Derfor vil vi gjerne bidra med å etablere og tilrettelegge for arenaer for dette, enten i form av fysiske møter eller via Skype. 

Det er mange områder hvor kompetansedeling lønner seg. Vi vil prøve å samle de temaene som kan favne et område som er av interesse og behov hos flere av selskapene.

Vennligst klikk her for å avgi svar på kartleggingen