Kartlegging av skjulte talenter i Nettalliansen

Vi vil gjerne motta tips og innspill fra de av dere som har et skjult talent, og som ønsker å bidra til underholdning under middagen på eiermøtet den 27. november.

Alle svar er velkommen! Dere kan melde dere på som gruppe, eller alene.

Vennligst svar her