Kartlegging av selskapsmessig skille i Nettalliansen

Vi har gjort en kartlegging av hvilke selskap i Nettalliansen som har gjennomført selskapsmessig skille.

Flere av selskapene i Nettalliansen gjennomfører for tiden selskapsmessig skille. I den forbindelse har vi kartlagt hvilke selskap som har gjennomført prosessen og når andre selskap planlegger å gjennomføre prosessen.

Her deler vi svarene vi har fått, slik at dere kan utveksle erfaringer. Flere selskap står klare til å dele sin kunnskap, så her er det bare å ta kontakt. 

Presentasjonen kan du også finne under Erfaringsutveksling på samhandlingsnettet.