Juridisk bistand

Administrasjonen har blitt kontaktet av selskaper i alliansen og flere advokatfirma vedrørende juridiske problemstillinger knyttet til situasjonen vi befinner oss i.

Et av temaene som blir tatt opp er Force Majeure og hvordan nettselskapet som oppdragsgiver skal forholde seg til dette. Et generelt råd fra advokatfirmaene er å ikke uten videre akseptere en Force Majeure situasjon. Ved å enten akseptere eller ikke svare på krav om Force Majeure kan man miste sine kontraktsfestede rettigheter.

Andre aktuelle tema er regler rundt permittering og andre arbeidsrettslige forhold.

Det er også viktig å vurdere hver enkelt situasjon, og så langt det er mulig be om dokumentasjon av de faktiske forholdene dersom det er mangel på arbeidskraft eller andre ressurser.


Advokatfirmer som kan benyttes

Flere selskap har mottatt informasjon gjennom sitt medlemskap i REN, men vi har samlet noen lenker til forskjellige advokatfirma.

Kvale Advokatfirma AS - Nettalliansens mest brukte advokatfirma

Simonsen Vogt Wiig – Samarbeidspartner med REN

Advokatfirmaet Grette har laget en svært god beredskapsportal. Nettalliansen har vært i kontakt Thomas Borch-Nielsen, som gjerne bistår selskapene i Nettalliansen.