Jæren Everk, Dalane Energi og Klepp Energi er nysgjerrige på Nettalliansen

Tirsdag 11. juni møtte administrasjonen Jæren Everk, Dalane Energi og Klepp Energi for å informere om Nettalliansen.

Selskapene samarbeider allerede innen ulike områder og vurderer å bli en del av Nettalliansen for å øke sin konkurransekraft ytterligere. Målet med møtet var å oppnå felles forståelse.

  • Kompetansedeling og ressursdeling – hvordan ivaretas dette i Nettalliansen
  • Innkjøp – med fokus på leveransekvalitet og avtaleoppfølging
  • Digitalisering – informasjon om digitaliseringsarbeidet i Nettalliansen
  • Historikk – aktiviteter fra frem til nå og videre plan


Vi fortalte om prosjektene som er besluttet i Handlingsplan for 2019, og prosjektene treffer veldig godt med det fokuset som disse selskapene har i dag.


Økende interesse for Nettalliansen

Det er mange selskap som er nysgjerrige på Nettalliansen om dagen. Det er viktig at disse selskapene får god og nyttig informasjon slik at de kan ta stilling til om de vil bli med på det spennende arbeidet som dere gjør i fellesskap. I den forbindelse blir det ofte spurt om referanseselskap, og de av dere som vi oppgir som referanse vil få beskjed i god tid, slik at dere er forberedt på å dele erfaringer fra å være et selskap i Nettalliansen. 


Les mer om selskapene her:
Dalane Energi
Klepp Energi
Jæren Everk