Jacobsen Elektro - god pris og kvalitet 

Avtalen mellom Nettalliansen og Jacobsen Elektro gir ditt nettselskap tilgang til gode priser, god kvalitet og et sterkt fagmiljø.

Nettalliansen har hatt avtale med Jacobsen Elektro siden 2018 når de var den klart største aktøren i markedet. Konkurrenten Norpec tok imidlertid en større markedsandel etter at Jacobsen Elektro gikk konkurs i 2019.

Siden 2020 har Jacobsen Elektro kommet sterkt tilbake i markedet og vi opprettet en ny og bedre avtale samme år. Det har vært lite forretninger med Jacobsen Elektro blant allianseselskapene de siste par årene, men de har høy kompetanse, konkurransedyktige priser og står klare til å jobbe med dere.

De tilbyr blant annet:

  • Nettanalyser
  • Releplaner
  • Vern og kontrollanlegg
  • Oppsett, omstilling og service av alle typer vern
  • Levering og idriftsettelse av jordslutningsspoler
  • Nybygg og rehabilitering av gamle stasjoner
  • Drift, service og vedlikehold
  • Prosjektledelse


Ta kontakt
Kontakt daglig leder Lars Karlsen på mobil: 416 98 985 eller mail dersom du har spørsmål eller ønsker et konkret tilbud!

Deres avdelingsledere er også klare til å besvare mer faglige spørsmål:

Nettanalyse og releplaner:
Robert Engebråten
Mobil: 46 62 18 29
Mail

Vern og kontroll, service og idriftsettelse:
Claus Erik Bergh
Mobil: 90 83 73 75
Mail

 

Les mer om avtalen og betingelser

Nyhetsbrev fra Jacobsen Elektro 01.09.2022