Jacobsen Elektro AS konkurs

Som de aller fleste har fått med seg er Jacobsen Elektro AS konkurs, og Nettalliansen er i dialog med ny leverandør.

En gruppe av tidligere ansatte i Jacobsen Elektro har opprettet et nytt selskap som heter Norpec. Norpec fikk ikke kjøpt opp konkursboet etter Jacobsen Elektro, og jobber nå for fullt for å utvikle et nytt reléplanprogram.

Nettalliansen er i dialog med Norpec for å diskutere et samarbeid.