Ja, vi skal gjøre mye sammen!

Både gjennom oppgavebesvarelsen og tilbakemeldingene i eiermøte opplever vi bred enighet om at det er mye vi skal gjøre sammen, og det er mye vi kan gjøre på samme måte.

De store selskapene blir enda større, og vi må imøtekomme økende kostnadspress og krav om effektivitet. Selskapene i Nettalliansen viser en vilje og et ønske om å både gjøre mye sammen og til å handle raskt, med en sterkere forpliktelse til alliansesamarbeidet. 

Vi har fått inn 24 svar på oppgaven som ble sendt ut i uke 46, med spørsmål om hva vi kan og bør gjøre sammen og på samme måte. Oversikt over alle svarene finner dere her. I eiermøte utførte vi de samme oppgavene i grupper. 

Her er besvarelsene fra gruppearbeidet:


Svarene fra gruppeoppgavene samsvarer med innleverte besvarelser, og her er en grov prioritering av hva vi fremover bør fokusere på å gjøre sammen eller på samme måte:

 

Hva er neste steg?

På bakgrunn av ekstern analyse, arbeid med målbilde og en grov prioritering av hva vi skal gjøre sammen og på samme måte, så nærmer vi oss vurdering av hva som skal være de strategiske fokusområdene i Nettalliansen.

Denne uken sender vi derfor ut en ny oppgave til selskapene, hvor vi ber dere om å oppgi hva dere mener er de riktige fokusområdene i Nettalliansen fremover. Frist for svar er satt til fredag 7. desember. Det vil ikke bli skype-møte i Strategirevisjon i uke 49, vi oppsummerer svar på oppgaven med fokusområdene i uke 50. Les mer om oppgaven her.

Under Strategirevisjon 2018 ligger hele presentasjonen fra ukens Skype-møte.

 

Arbeidsgruppemøte 12. desember

Vi har et viktig arbeidsgruppemøte den 12. desember,  hvor det blant annet skal lages forslag til overordnede beslutninger med hensyn til fordeling av ansvarsområder mellom Nettalliansen sentralt (sammen og på samme måte) og nettselskapene (hver for seg).

Oppgaver er fordelt mellom deltakerne, med fokus på følgende:

  • Eierskap
  • Formål/misjon
  • Visjon
  • Overordnet mål
  • Delmål/KPI
  • Fokusområder
  • Organisering
  • Styringsmodell
  • Forpliktelser og finansiering