IT-strategiske mål og føringer

Strategiske mål og føringer for Nettalliansens IT-strategi innen nettdrift har vært på høring. I forrige ukes møte i IT-strategigruppen ble disse besluttet å være gjeldende. 

IT-strategigruppen tar for seg ulike områder, og har startet med området for nettdrift som dere ser resultatet av her. Det neste området IT-strategigruppen jobber med er integrasjonsplattform. Resultatet av dette viser vi når det er klart. 


IT-strategiske mål og føringer innen nettdrift
Med nettdrift menes operasjonell drift av infrastruktur, som inkluderer planlegging og utforming, drift og overvåking, vedlikeholdsstyring og montøroperasjoner.


De IT-strategiske målene innen nettdrift i Nettalliansen er:

 1. Fornyede prosesser som gir robusthet og effektivitet
 2. Felles løsninger for NA-selskapene
 3. IT-løsninger som bidrar til økt kostnadseffektivitet
 4. Mindre leverandøravhengighet
 5. innovasjonsevne

 

Det er også vedtatt 10 strategiske føringer for IT-strategi nettdrift. Mer utfyllende informasjon finner du på IT-strategigruppens side på samhandlingsnettet, men her er punktene kort oppsummert:

 1. Hensyn til totalarkitekturen
 2. Teknisk og avtalemessig modularisering 
 3. SaaS
 4. Sikkerhet og sårbarhet
 5. Masterdatahåndtering
 6. Data
 7. Like/felles løsninger
 8. Arbeidsprosesser og bruk av løsninger skal standardiseres
 9. Delvise anskaffelser og «doble» kostnader
 10. Oversikt over økonomisk verdi og levetid av infrastruktur


Se presentasjon og mer utfyllende informasjon her 


IT-strategi på samhandlingsnettet

På SHN finner dere IT-strategi under Strategi i toppmenyen. Her finnes informasjon om bl.a. mål og mandat, medlemmer i gruppen og de ulike områdene som IT-strategigruppen jobber med og resultat av arbeidet.