Invitasjon til regionmøter 3., 4. og 5. november

Det er snart duket for digitale regionmøter i Nettalliansen. Her finner du agenda og link til møtene.

Høstens regionmøter gjennomføres på følgene datoer og tidspunkt på Teams:

 

Kalenderinvitasjon er sendt ut til alle primærkontakter, men vi oppfordrer flere fra selskapene til å delta. Dersom det ikke passer å delta den datoen ditt selskap har blitt invitert til så er dere velkommen til å delta på en av de andre regionmøtene. Det vil være samme agenda og samme innhold på alle tre møtene.


Agenda

  • Status pågående prosjekter og aktiviteter
    • Materiellanskaffelsen
    • Standardisering av prosesser og opplæring i Bransjeløsning
    • IT-strategigruppe
    • Prosjekter i Handlingsplan
  • Gjennomgang av prosjekter evaluert for Handlingsplan 2021 – del 1

 

Vel møtt!