Invitasjon til handlingsplanutvalget

Nettalliansen trenger ressurser fra selskapene til handlingsplanutvalget, som skal bidra til å jobbe frem forslag til Handlingsplan 2020. 

Handlingsplanen er Nettalliansens styringsverktøy og vi trenger nå ressurser som kan sitte i handlingsplanutvalget (HPU) for å jobbe frem forslag til Handlingsplan 2020 (HP2020). HP2020 skal legges frem for beslutning på handlingsplaneiermøte i januar/februar 2020. 

For å sikre at alle selskap har mulighet å involvere seg i prosessen sendes det ut årlig invitasjon til deltakelse i HPU. Ressurser som har deltatt i HPU tidligere og som ønsker å fortsette melder seg altså på nytt. 

Les om handlingsplanprosessen


Meld inn ressurs her
Hvis ditt selskap har en ressurs som kan sitte i HPU - benytt dette skjemaet og send navn og kontaktinformasjon på ressurs. Frist: 19. september.

 

Krav og omfang til ressurs som bidrar i HPU

 • Deltakere må ha beslutningsmyndighet og/eller delta i ledergruppen i eget selskap
 • Tre fysiske heldagsmøter
 • Forarbeid og etterarbeid til samtlige møter

 

Kort om HPU's oppgaver høst 2019

 • Etablere felles forståelse for HPU's manda
 • Behandle og prioritere prosjektidée
 • Utarbeide forslag til HP og beslutningsunderlag for handlingsplaneiermøte i januar/februar 2020

 

Praktisk gjennomføring

 • Skype-møter:
  • Oppstartsmøte, Skype 17. oktober 2019
  • Innstillingsdokument, Skype 30. januar 2020
 • Fysiske møter:
  • 24. oktober 2019 – gjennomgang av Kundeløsning
  • 9. januar 2019 – gjennomgang resterende prosjekter
  • 23. januar 2019 – innstilling resterende prosjekter

 

På forhånd takk for påmelding, vi ser frem til et viktig og godt samarbeid i HPU.