Invitasjon til handlingsplanutvalg (HPU)

Handlingsplanen skal være Nettalliansens styringsverktøy og vi trenger ressurser som kan sitte i vårt handlingsplanutvalg (HPU). Det er derfor sendt ut invitasjon til samtlige primærkontakter i Nettalliansens eierselskap.

HPU skal jobbe frem forslag til handlingsplan som skal legges frem for beslutning på generalforsamling den 4. juni. 


Kort om HPU's oppgaver våren 2019

  • Etablere felles forståelse for Handlingsplanutvalgets mandat
  • Behandle og prioritere prosjektidéer som diskuteres i vårens regionmøter
  • Utarbeide forslag til handlingsplan og beslutningsunderlag for generalforsamling 4. juni


Praktisk gjennomføring

  • Oppstartsmøte på Skype i uke 15
  • Ukentlige arbeidsmøter på Skype i perioden uke 17-uke 22
  • Fysisk møte ved behov


Les mer om handlingsplanprosessen 


Hvis ditt selskap har en ressurs som kan sitte i handlingsplanutvalget, vennligst send navn og kontaktinformasjon på ressursen til Marie Rodahl Johansen.