Invitasjon til eiermøte og generalforsamling i Narvik

Kjære eierselskap i Nettalliansen AS 

Styret i Nettalliansen inviterer til eiermøte tirsdag 30.mai kl16:30 og ordinær generalforsamling onsdag 31.mai kl 08:00 i Narvik i forbindelse med Defos årsmøte. Agenda for eiermøte og generalforsamling er vist under. Saksdokumenter er under utarbeidelse og vil bli sendt ut så snart de foreligger. 

Her kan du finne en oppsummering fra eiermøtet som ble holdt 6. april 2017 samt presentasjonene fra samme møte.  

For å hjelpe til med vår forberedelse til møtet, ber vi om at du registrerer deg som deltaker på henholdsvis eiermøte og generalforsamling

 

Eiermøte, tirsdag 30.mai kl16:30 – 18:45 på Scandic Narvik

Eiermøtet avholdes med følgende agenda:

 • Velkommen
  • Litt om styrets arbeid
  • Viktige aktiviteter og beslutninger
 • Gjennomgang av prosjektet Verdi’17
  • Prosjekt / metode
  • Oppsummering av funn
  • Tiltak
  • Drøfting / gruppearbeid
 • Tilpasning av aktiviteter på bakgrunn av strategi og felles målbilde
  • Landskapet – hvilke utfordringer har vi på tidslinjen mot 2020
  • Bemanning og kompetanse
  • Veikart2020 - oppdatert målbilde / forankring
  • Innovasjon

 

Ordinær generalforsamling, onsdag 31.mai kl08:00 – 09:00 I Narvik Kulturhus

 • Åpning av møtet
  • Registrering av eierrepresentanter
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder
  • Valg av eierrepresentant til å signere protokoll sammen med møteleder
 • Godkjennelse av Årsregnskap for 2016
  • Styrets årsberetning
  • Regnskap
  • Revisors beretning
  • Disponering av resultat
 • Godkjennelse av revisors honorar for 2016
 • Endring av vedtekter
  • Signaturrett i samsvar med styrende dokumenter 
 • Endring av aksjonæravtalen
  • Fullmaktsramme til utredningsarbeid
  • Forpliktelse til deltakelse på innovasjon
 • Fornyelse av emisjonsfullmakt til styret
 • Valg
 • Fastsette godtgjørelse til styret

 

Vi ser fram til å møte dere i Narvik!

 

På vegne av styret i Nettalliansen AS

Nils-Martin Sætrang
Styrets leder
Mobil: 97 51 45 70 / epost: nils-martin.saetrang@sae.no