Introduksjonsmøte med Rauma Energi og Nordvest Nett

Den 11.februar besøkte vi Rauma Energi på Åndalsnes og Nordvest Nett på Ørskog.

Selskapene inviterte Nettalliansen på besøk for å få mer informasjon om alliansesamarbeidet. De innser at samarbeid er viktig fremover og de hører fra andre i bransjen at Nettalliansen gjør mye bra og viktig for nettselskapene.

Nettalliansen informerte blant annet om våre strategiske mål og handlingsplan for 2020. Vi fortalte om hvilke felles løsninger og tjenester vi allerede har - samt hvilke vi jobber mot gjennom både pågående prosjekter, kompetansenettverk og andre felles aktiviteter.

Det var gode møter der vi fikk informasjon om selskapene og de fikk svar på sine spørsmål.


Opsjon på ny kundeløsning
Både Rauma Energi og Nordvest Nett ønsker å stå som opsjonsselskap på anskaffelsen av ny kundeløsning. Begge selskapene kan dermed tiltre avtalen dersom de velger å gå inn i alliansesamarbeidet. 


Økende interesse for alliansesamarbeid
Stadig flere selskap vurderer eierskap i Nettalliansen og vi sørger for å gi disse selskapene god informasjon. Det er spennende og positivt at flere selskap ser mulighetene som ligger Nettalliansen og alliansesamarbeid.