Inntreden på felles IT-driftsplattform

Inntreden på felles IT-driftsplattform (Synergi) er første steg inn på bransjeløsningen og en forutsetning for at ditt selskap skal kunne ta i bruk ny kundeløsning.

Ny kundeløsning er anskaffet og utrullingsplanen skal etter planen være klar i løpet av september. 

Før ditt selskap kan komme på ny kundeløsning fra SYSCO, må selskapet være over på felles IT-driftsplattform. IT-driftsplattformen er et minimumskrav, og inkluderer Office 365, felles brukeradministrasjon (AD), brukerstøtte (Mpoint) og drift av nettverket. Deretter kan selskapene gå over på fellestjenestene i bransjeløsningen

Derfor er det nå viktig at de selskap som ikke er i dialog med Rejlers om plan for utrulling av IT-driftsplattform tar kontakt med Maria Johansen slik at dette kan ordnes. Mail: maria.johansen@nettalliansen.no eller telefon: 952 48 863. 

Hele Nettalliansen på ny kundeløsning
Alle selskap i Nettalliansen skal inn på den nye kundeløsningen innen 18. juni 2021, dermed skal ingen individuelle avtaler med eksisterende KIS leverandører utvides eller forlenges.