Inntektsrammer for 2021

RME varsler om inntektsrammer for 2021. 

Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett, er beregnet til 17,2 milliarder kroner. Kostnadsgrunnlaget for bransjen er på 17,7 milliarder kroner. 

Les hele saken hos NVE og fullstendig varsel for inntektsramme 2021