Innstillingsmøte til HPU

Denne uken har blitt holdt innstillingsmøte i HPU, hvor prosjektforslagene til HP2020 del 2 har blitt gjennomgått.

Prosjektforslagene til HP2020 del 2 har blitt presentert på vårens virtuelle regionmøter, og hvert enkelt selskap har i etterkant fått en spørreundersøkelse med mulighet til å rangere prosjektforslagene etter viktighet og kapasitet. Svarfristen ble satt til utgangen av mandag. 

Onsdag ble det holdt innstillingsmøte i HPU, hvor alle prosjektforslagene ble gjennomgått, sammen med tilbakemeldingene fra både regionmøter og spørreundersøkelsen.


Handlingsplanutvalgets prosess
Det blir gjort en grundig evaluering og analyse for å komme frem til innstillingen, i tillegg til diskusjoner underveis.

 

Nå er vi kommet dit hvor HPU jobber med endelig innstilling som skal presenteres for styret.