Innovasjonsprosjektet Birdsview skrider frem

I innovasjonsprosjektet Birdsview har nå første pulje på tre allianseselskap testet produktet i felt og gjennomført workshop med leverandøren. 

Det er Lysna, Stannum og Rakkestad som har vært først ute som testgruppe 1, og nå er det Hemsil, Svorka og Enida som står for tur.

Erfaringene fra testgruppe 1 ble gjennomgått i styringsgruppemøte 7. juni. Rundt 400 stolper er så langt sjekket, og det viser at det har vært en god dialog mellom selskap og leverandør gjennom testperioden. Det er pekt på hva som har fungert godt, hva som kan forbedres og hvilke videreutviklingsmuligheter som bør prioriteres. Referat fra styringsgruppemøtet

«Vi fikk en del aha-opplevelser på stolper vi trodde var bra, men som produktet viste at var dårlige og motsatt.»

 

Testgruppe 2
Opplæring for testgruppe 2 er utført i uke 23 og 24, så prosjektet er i rute og blir stødig styrt av Sondre Nærland i Birdsview.

Nettalliansen AS og Birdsview har også fremforhandlet en gunstig innkjøpsavtale på produktet etter endt testperiode, som selskapene får tilbud om å benytte seg av for å få tidlig tilgang til produktet.