Innovasjonsprosjekter i Nettalliansen

Vi har nå to svært spennende innovasjonsprosjekter i Nettalliansen; Rifok og BirdsView. Under Innovasjon på SHN kan du lese mer om prosjektene.

Rifok - Risikobasert fornyelsesvurdering av kraftledninger 
Gjennom dette innovasjonsprosjektet skal det utvikles en ny metode for å vurdere tilstand og estimere feilsannsynlighet til kraftledninger i distribusjonsnett og regionalnett

Metoden vil inngå i en ny framgangsmåte for risikobasert planlegging av hvor, når og hvordan fornyelse av kraftledninger bør gjøres. Til sammen vil dette føre til bedre prioritering av kraftledninger for fornyelse, reduksjon av antall feil, reduksjon av ressurskrevende fornyelsesbefaringer og vedlikehold, og økt utnyttelse av kraftledningenes levetid


Birdsview - Råtedeteksjon
Råtekontroll av stolper er en viktig del av vedlikeholdet for å si noe om tilstanden til stolpene, og blir utført jevnlig av nettselskapene. Råte i stolper er kritisk, og god og riktig diagnostisering av tilstanden er viktig for å utføre vedlikehold på riktig tidspunkt. Verken for tidlig eller for sent.

Birdsview har utviklet et produkt med en radar som scanner et tverrsnitt av stolpen og gir ein god status og dokumentasjon på tilstanden. 


Les mer om prosjektene og hvordan vi jobber med innovasjon