Innmelding til brukerforum

Vi har nå lagt ut teams-koder til de ulike brukerforumene i Nettalliansen, så du selv kan melde deg inn. 

Du går inn på Kompetanse fra forsiden av samhandlingsnettet, og rett under Kompetansenettverk finner du Brukerforum.

Her har vi listet opp de forskjellige brukerforumene i Nettalliansen med Teams-kode, slik at du kan melde deg selv inn i brukerforumet. Hvert brukerforum er i hovedsak for de selskapene som har tatt i bruk løsningen. Oversikten viser også hvilken faste dag brukerforumene blir holdt på, og frekvensen på møtene.

Hvis ditt selskap ikke er på felles driftsplattform (Synergi), er det ikke mulig å melde seg inn selv. Ta da kontakt med leder av det aktuelle brukerforumet. 


Bli med på demo av Avvik og arbeidsordre
Hver annen torsdag kl 12-13 frem til sommeren blir det holdt demo i brukerforum PowerCatch av selskapene som har Avvik og arbeidsordre og bruker PowerCatch. Vi inviterer inn alle selskapene i Nettalliansen i denne møteserien, også de som ikke bruker PowerCatch som sitt ordresystem. 

Målet er at selskapene skal bruke PowerCatch på så lik måte som mulig. Derfor holder selskapene demo for hverandre, slik at vi kan se hvordan andre bruker systemet. På den måten kan vi få avdekket hva selskapene gjør ulikt, og få standardisert arbeidsprosessene så godt som mulig.


Torsdag denne uken var det Bømlo og Brenett som viste hvordan de bruker PowerCatch. Deretter vil det være to selskap som holder demo hver annen torsdag frem til sommeren. Neste møte blir da torsdag 6. mai kl 12-13.

Her er link til møteserien, som også ligger i kalenderen på samhandlingsnettet: Demo av Avvik og arbeidsordre