Innmelding av saker tilknyttet Bransjeløsningen

Det er viktig at saker blir meldt inn og registrert i riktig kanal, slik at de kan bli løst på en ryddig måte. Her er oversikten.

Vi opplever til tider at kanalene Nettalliansen har for å melde fra om feil i Bransjeløsningen ikke blir brukt. Vi vil derfor understreke hvor viktig det er å melde inn saker i riktig kanal, slik at de både blir registrert og kan bli løst på en god måte.  

Disse kanalene skal benyttes:

Mpoint
Mpoint benyttes til:

  • IT-drift
  • arkivløsning
  • nettaanalyse
  • tilfeller hvor det er tvil om hvor du skal henvende deg


ERP
Xledgersupport – nettalliansen@aider.no. Du kan følge dine saker på https://aider.pureservice.com/ når du har opprettet bruker.


Kundeløsning
CGI sin serviceportal


Tilsynsløsning
Cubit sin serviceportal 


NIS
Digpro sin serviceportal


Arbeidsordre og Kundeportal (JSM)
Embriq servicedesk


Kvalittetssystem
Avdelingsleder Leveranse i Netpower, Benedicte Kolstø Skar. Mail: benedicte@netpower.no. Telefon: 92 42 07 11.


Standardiserte nettsider
UX Designer i DayTwo, Wendy Miao. Mail: wendy@daytwo.no. Telefon: 93 80 70 80.

 

Denne oversikten ligger også på samhandlingsnettet, under Bransjeløsning og Melde inn saker