Innkjøp av arbeidstøy

Vi vil i neste uke gjennomføre en kartlegging av selskapenes ønsker og behov med hensyn til arbeidsklær.

Arbeidsklær er et viktig område med mange ønsker og behov. Ved å samle informasjon om behov, leverandører som brukes og begrunnelse for selskapenes valg, vil vi se om det er mulig å gjennomføre en prosess og standardisere noe på området.

Vi håper i så fall å finne en leverandører som kan passe oss og gi allianseselskapene en kvalitetsleveranse av arbeidsklær til fornuftige priser.