Innkjøp av arbeidstøy

Konkurransen på arbeidsklær har god fremdrift med hjelp og gode innspill fra flere selskap.

Vi har avdekket tydelige preferanser i de fleste av selskapene som er interessert i en avtale på dette området. Vi har derfor besluttet at konkurransen i første omgang må være litt rund hva angår forpliktelse til å tiltre avtalen.

Målet blir å anskaffe en rammeavtale der de deltakende selskapene er forpliktet til å stille til konstruktiv dialog og testing av den seirende leverandørens arbeidsklær. På den måten vil ingen bli påtvunget en en ny leverandør. Vi tror imidlertid at avtalevolumet vårt vil bety at betingelsene oppleves som gode for de aller fleste.


Om noen foreløpig ikke har vært i kontakt med oss om denne konkurransen, men allikevel ønsker å bidra, ta kontakt med Gunnar Bell.