Innføringskurs i Byggherreforskriften 1. oktober

Advokatfirmaet Grette gjennomfører et innføringskurs i Byggherreforskriften for alle selskap i Nettalliansen.

Nettselskaper som får utført et bygge- eller anleggsarbeid må forholde seg til ny byggherreforskrift, slik den gjelder fra 1. januar 2021. Dette innføringskurset setter nettselskapene i stand til å beherske byggherrekravene i ny forskrift.


Kurset holdes 1. oktober kl 14-15.
Link til møtet


Kurset har et byggherreperspektiv og gjennomgår blant annet følgende temaer:

  • Hvor går nedre terskel for når byggherreforskriften gjelder?
  • Byggherrens ansvar for informasjonsdeling og dialog gjennom hele prosjektet
  • Hva er byggherrerisiko og hva er entreprenørrisiko når det kommer til SHA?
  • Byggherreansvaret og hovedbedriftsansvaret
  • Dokumentasjonskrav som ligger på byggherren etter ny forskrift
  • Rollekonflikter etter ny byggherreforskrift
  • Arbeidstilsynets bruk av reaksjonsmidler ved brudd på byggherreforskriften
  • Gjennomgang av praktiske caser fra domstolene

 

Underveis i kurset blir det god anledning til å stille spørsmål og bidra i diskusjonen.

Kurset er et samarbeid mellom Nettalliansen og Advokatfirmaet Grette, og er kostnadsfritt for våre selskap.

Kursholder: Thorkil H. Aschehoug er partner i Advokatfirmaet Grette hvor han leder firmaets arbeidslivsavdeling. Han har holdt en lang rekke kurs i byggherreforskriften, også for Koordinatorskolen. Jevnlig bistår Thorkil bygge- og anleggsbransjen ved arbeidsulykker som involverer Arbeidstilsyn og politi. Han har erfaring fra Arbeidstilsynets juridiske avdeling og som fagsjef HMS i Byggenæringens landsforening (NHO).