Informasjonsmøter om Bransjeløsningen

Vi ser økt behov for informasjon knyttet til Nettalliansen sin Bransjeløsning. Vi setter derfor opp digitale informasjonsmøter for dette.

Etter vårt handlingsplanmøte for Handlingsplan 2022-2014 i november 2021 har det forståelig nok vært en større pågang rundt spørsmål knyttet til bransjeløsningen. For å kunne besvare spørsmålene på best mulig måte og for å gjøre dette så effektivt som mulig,  kaller vi inn til en serie digitale informasjonsmøter denne våren. 

Her vil alle få mulighet til å stille spørsmål og få svar på det de lurer på. 


Kalenderinvitasjon og møtelink
Vi sender ut kalenderinvitasjon til alle primærkontakter, og legger ut en åpen møtelink i kalenderen her på samhandlingsnettet så fort datoene og tidspunkt er fastsatt.