Informasjonsmøte Powercatch for ikke-deltakende selskap

Den 20. desember ble det gjennomført informasjonsmøte for de allianseselskapene som enda ikke er på Powercatch.

Powercatch er systemet Nettalliansen bruker for Avvik og arbeidsordre.

Det var 16 allianseselskap som deltok på møtet, hvor Resight, Drangedal Everk og Hallingdal Kraftnett presenterte Powercatch.

Alle selskapene er lagt inn i en tentativ fremdriftsplan, som er laget med utgangspunkt i utrulling av ny kundeløsning, planlagte utrullinger på Powercatch og inntreden Synergi.

  

Dersom dere lurer på noe, ta kontakt med Hanne Rodahl Johansen.