Informasjonsmøte om ny kunde- og tilsynsløsning

Det er sendt ut invitasjon til informasjonsmøte den 1. juli om ny kunde- og tilsynsløsning.

Leverandør for både ny kundeløsning og tilsynsløsning er innstilt, og vi er i avsluttende forhandlinger med begge parter.


Vi er svært fornøyd med prosessen som har blitt gjennomført, og ønsker nå å innkalle til informasjonsmøte onsdag 1. juli for å informere selskapene i Nettalliansen om prosessen, hvilke beslutninger som er tatt og hva som er plan for kontraktsignering og gjennomføring.

 
Vi tar ett møte per løsning den 1. juli, og en kalenderinnkallelse til følgende Teams-møter er sendt til primærkontakter og selskapskoordinatorer for kunde og tilsyn:

  • Kl 09-10: Informasjon om anskaffelse på kundeløsning
  • Kl 10-11: Informasjon om anskaffelse på tilsynsløsning

 

Vel møtt!