Informasjonsmøte om kundeløsning for annen virksomhet

Anskaffelse av kundeløsning for nettvirksomhet er godt i gang. Flere selskap har i tillegg etterlyst hvordan kundeløsning for øvrig konsernvirksomhet kan håndteres. 

Anskaffelse av kundeløsning for nettvirksomhet er besluttet gjennomført i Nettalliansen i Handlingsplan 2020. Dette prosjektet er godt i gang og vil resultere i ny kundeløsning for nettvirksomheten.

I den forbindelse har flere av våre eierselskap etterlyst hvordan kundeløsning for øvrig konsernvirksomhet kan håndteres. Administrasjonen har sammenfattet noen konkrete alternativ for håndtering av kundeløsning for øvrig virksomhet, og vi vil gjennomgå disse alternativene med dere i et felles webmøte på Teams mandag 27. januar kl 14.


Møteinnkallelse har blitt sendt til daglige ledere i selskapene, med oppfordring om å videresende møteinnkallelsen til andre i selskapet som bør delta.