Informasjonsmøte NIS og ERP

Det er avholdt informasjonsmøte for både NIS og ERP. Her finner du presentasjon og opptak fra møtene. 

Presentasjonene og opptak ligger hhv. på NIS og ERP sine prosjektsider under prosjektinformasjon. 

For NIS klikk her

For ERP klikk her