Informasjonsmøte med KraftCERT

I januar gjennomførte vi en spørreundersøkelse angående KraftCERT. Svarene har kommet inn, og vi ser behovet for et informasjonsmøte med KraftCERT. 

I spørreundersøkelsen ble det blant annet spurt om hvordan selskapene varsler KraftCERT om sikkerhetshendelser og hva KraftCERT kan bistå med. Svarene viser at selskapene kan ha behov for mer informasjon.

Se resultatene av undersøkelsen


Det arrangere derfor et informasjonsmøte 5. april klokken 12:00-13:00 med følgende agenda:

  • Hva KraftCERT kan bistå med
  • Hvordan varsle KraftCERT
  • Når varsle KraftCERT
  • Selskapets ansvar
  • Hvem skal motta varslene
    • Differensiere varselmottakere
  • Hvordan lese varslene

 

Legg til i kalender eller bruk denne teams-linken for å delta i møtet.