Informasjonsmøte for fellestjenester

Mandag 29. juni holder vi et informasjonsmøte hvor vi viser bruken av våre fellestjenester Arkivløsning, Håndbøker og Avvik og arbeidsordre.

Selskap som er på Nettalliansens felles IT-driftsplattform, kommer på stadig flere av tilhørende fellestjenester. I den forbindelse holder vi et informasjonsmøte på Teams med demonstrasjon av løsningene for Håndbøker, Avvik- og arbeidsordre og Arkivløsning førstkommende mandag 29.juni kl 09.00 – 11.00. Møtet er åpent for deltakelse for alle fra Nettalliansens selskap som som ønsker det.


Innhold:

  • Håndbøker – Confluence v/Eidar Tøllefsen, Hålogaland Kraft
  • Avviks- og arbeidsordre – PoweCatch v/Hans Schjelderup, Hålogaland Kraft
  • Arkivløsning – M-Files v/Eigil Olsen, Nettpost

 

Det blir gjennomført en 20 minutters demo av hver løsning, og det vil være mulig å stille spørsmål etter hver demo.

Det har blitt sendt ut Outlook-invitasjon til primærkontaktene i Nettalliansen, som vi oppfordrer at videresendes i selskapet. 


Ellers kan man også klikke seg inn direkte via denne linken mandag kl 09: 

Bli med i Microsoft Teams-møte

+47 21 40 20 23   Norway, Oslo (nummer med avgift)

Konferanse-ID: 768 770 37#