Informasjon om Oslokraft

Vi har fått tilbakemeldinger om at noen kunder har blitt oppringt av Oslokraft etter utført bytte av AMS-måler, og som har gjennomført en type spørreundersøkelse om erfaringen med målerbyttet. Etter en innledende runde med spørsmål har de gått videre med å foreslå at kunden skal bytte strømleverandør og tilbyr «en god avtale» eller «gratis strøm i en periode» etter byttet. 

Disse oppringningene gjøres etter at OneCo har utført målerbyttet, og OneCo presiserer at de på ingen måte er del i dette og tar avstand fra mersalg ifb. målerbytte.