Informasjon om nytt felles ERP-system

Informasjonsmøte om nytt ERP holdes torsdag 15. desember kl 13-15. Dette møtet er for alle ansatte i nettselskapet, og vi oppfordrer så mange som mulig å delta.

Selv om ikke alle i nettselskapet jobber i ERP-systemet, så blir de fleste ansatte påvirket av at et så sentralt system skal skiftes ut. 

Derfor inviterer vi alle i ditt selskap til å delta på informasjonsmøte hvor vi vil informere om løsningen og veien videre. Aider vil også være til stede for å presentere seg selv og løsningen, xLedger.

Agenda:

  • Bakgrunn for valg av xLedger som nytt felles ERP-system
  • Verdi av nytt, felles ERP i Nettalliansen
  • Overordnet status i prosjektet
  • Presentasjon av Aider og xLedger
  • Arbeid med standardisering av arbeidsprosesser og strukturer - Sammen og på samme måte
  • Videre fremdrift, roller og forventninger​
  • Spørsmål og svar


Ta kontakt med Maria Johansen eller prosjektleder for ERP, Lars Bjertnæs
 om noe er uklart.


Legg til i kalender