Informasjon om Handlingsplan 2020

Styret har besluttet to handlingsplanprosesser i løpet av året, for å få en mer smidig gjennomføring av prosjekter. Her kan du lese om prosjektene og holde deg oppdatert på det som skjer.

På eiermøtet den 27. november på Klækken ble del 1 av HP2020 vedtatt, med gjennomføringsprosjektene Kundeløsning og Tilsynsløsning. Presentasjon fra eiermøtet finner du her

På styremøte den 13. desember ble det besluttet at vi kjører to HP-prosesser i året. Del 2 av HP2020 blir derfor besluttet i eiermøte i mai.

På disse sidene finner du informasjon og status om prosjektene som videreføres fra HP2019, og prosjektene i HP2020. Prosjektbeskrivelsene for HP2020 Del 2 blir utarbeidet ila Q1.