Informasjon om GDPR i Nettalliansen

Flere av dere har spørsmål rundt den nye personvernforordningen (GDPR) som trer i kraft 25. mai 2018. Denne forordningen medfører at enkeltpersoner får større rettigheter rundt egne personopplysninger, og det stilles dermed strengere krav til en virksomhets håndtering av slike opplysninger.

Styret i Nettalliansen besluttet i sist styremøte å sette i gang forprosjekt på GDPR. Gjennom forprosjektet vil vi gå opp konsekvensene det nye regelverket får for Nettalliansen – både mht. prosesser, systemer, rutiner og organisering – og hvordan vi best kan adressere disse oppgavene i fellesskap. Datatilsynet anbefaler bransjemessig samarbeid rundt tematikken, og vi anser det som viktig at vi står samlet i vår tilnærming.

Forprosjektet vil komme med en anbefaling til styret inn til neste styremøte som er planlagt i november. Her vurderes mandat for gjennomføring av hovedprosjekt, som skal sikre overholdelse av regelverket når det trer i kraft. GDPR vil også være tema på kommende regionsmøter og på eiermøtet den 22. november.

Vi vet at noen av dere opplever stor pågang fra andre markedsaktører rundt GDPR. I dialog med disse kan dere gjerne henvise dem til Nettalliansen for eventuelle bidrag inn i vår felles tilnærming.