Informasjon fra Siemens

Siemens AS skal deles opp i 2 selvstendige selskaper. Vi viser her til den informasjonen som er sendt ut til deres kunder.

I forbindelse med delingen av Siemens AS vil de være nødt til å midlertidig stenge mange av deres IT-systemer i en kort periode. Deres ERP-system vil være stengt i perioden 1. mars til 9. mars 2020. I de påfølgende dagene vil det også være noe redusert kapasitet.
 
Som avtalekunde av Siemens AS for nettstasjoner, transformatorer, 8DJH anlegg og lavspenningstavler vil dette bety at de kan motta bestillinger, men vil ikke kunne prosessere bestillingene i denne perioden. 
 
Siemens ber derfor om at bestillinger som man ønsker å iverksette i denne perioden, settes i bestilling så snart som mulig og senest torsdag 27. februar.
 

Dette vil også påvirke deres muligheter for levering av annet materiell som linjebryter type F148, HHF-sikringer, sikringslister og 7EK avledere i denne perioden. De vil imidlertid opprettholde funksjonen for hasteleveringer ved skade eller feil på utstyr og som må utbedres umiddelbart. Den forestående deling av Siemens AS får ingen konsekvens for dine avtaler/kontrakter eller kundekontakt.
 
Skulle noe være uklart kontakter du din kundekontakt i Siemens.