IKT-sikkerhetsstrategi for Nettalliansen

På oppfordring av IT-strategigruppen er det laget en IKT-sikkerhetsstrategi for Nettalliansen. Den ble besluttet torsdag denne uken.

Strategien er i stor grad knyttet mot Kraftberedskapsforskriften, NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet og Nettalliansens hovedstrategi.

Strategi for IKT-sikkerhet i Nettalliansen er utarbeidet for å sikre at eierselskapene har tekniske, organisatoriske og menneskelige tiltak som skaper robusthet, recilience og fellesskap innenfor temaet.

Det er gjennomført en ekstern og intern analyse for å sette mål for strategien, samt at selskapenes eget ansvar og Nettalliansens rolle er adressert. Målene i strategien er felles, og oppnås gjennom delmål/tiltak som står oppført under hvert mål. 

IT-strategigruppen har i fellesskap gjennomgått strategien og hatt en høringsrunde. Den ble besluttet godkjent 20. mai.  


Strategidokumenter
Nettalliansens IKT-sikkerhetsstrategi ligger sammen med øvrige strategidokumenter i toppmenyen på samhandlingsnettet.

Les hele strategidokumentet her