IKT-sikkerhetsprosjekt

Nettalliansen har gjennomført et forprosjekt på IKT-sikkerhet i perioden fra juni til september i år. Resultatet av forprosjektet er en sterk anbefaling om å gjennomføre et felles IKT-sikkerhetsprosjekt for alle eierselskap i Nettalliansen.

Beredskapsforskriften oppdateres 1. januar 2019 med flere krav til IKT-sikkerhet. Bakgrunnen for kravene er den økende digitale utviklingen, som også medfører stadig endring i trusselbildet. Dette gir behov for økt kompetanse på IKT-sikkerhet i selskapene.

Formålet med å gjennomføre et felles IKT-sikkerhetsprosjekt i Nettalliansen er å:

  • Øke den generelle kompetansen på IKT-sikkerhet
    • Digital opplæring og konkurranser for effektivisering og engasjement
    • Standardisere rutiner og prosedyrer
  • Skape varig fokus rundt IKT-sikkerhet i Nettalliansen
    • Tilrettelegge for å etterleve kravene i beredskapsforskrift kap. 6 og 7
    • Skape samhandling på tvers av selskapene og et felles kontaktpunkt

 

Med dette ønsker vi å invitere samtlige eierselskap til deltakelse i IKT-sikkerhetsprosjektet. Se presentasjon av prosjektet og deltakerbekreftelse

Påmelding til prosjektet gjøres ved å sende signert deltakerbekreftelse til Hanne Rodahl Johansen. Deltakerbekreftelse var vedlegg i informasjonsmailen som Hanne Johansen sendte ut den 10. september.

Frist for innsendelse av deltakerbekreftelse er i dag 14.09.2018.  

Gjennomføringen av prosjektet vil avgjøres etter denne fristen, og antall deltakerbekreftelser vil være beslutningsfaktoren for gjennomføring.